Om Hotel Harmonien

Harmonien er et af Lollands største hoteller og står stadigt iblandt Danmarks ældste.

I Nybrogade 2 indrettedes i 1854 Gjæstgivergaarden Harmonien, som senere skiftede navn til Hotel Harmonien. Den nuværende bygning stammer fra 1867, og den blev i 1880 overtaget af Nakskov Håndværker- og Industriforening.

Hotellet blev hurtigt populært, bl.a. fordi Håndværker- og Industriforeningen brugte det i mange sammenhænge.

I 1880 købte foreningen hotellet og moderniserede det omkring 1900. Hotellet blev især brugt af den bedrestillede del af borgerskabet i Nakskov.

Konservativ Ungdom og Venstres Ungdom stod hver for sig som arrangør af “Lørdagsballer”, og mange unge meldt sig ind i begge foreninger, for på den måde at få adgang til de ellers lukkede arrangementer på Hotellet.

Der fandt også mange fine fester sted på Hotel Harmonien. Ikke mindst de afdansningsballer, som legendariske frk. Marie Andresen stod for.

Det var en selvfølge, at hotellets festsal dannede rammen om denne årlige begivenhed, og der var rift om de bedste pladser, når danseskolen havde opvisning.

Senere sammen dag kunne man deltage i et smørrebrødskalas, som var et tilløbsstykke. Til disse arrangementer måtte hotellets personale vise stor autoritet og myndighed.

Denne autoritet havde bl.a. inspektør Nielsson (også kaldet Løven). Under hans kommando blev sol og vind, så vidt muligt, ligeligt fordelt.

Billeder & tekster udlånt af Lokalhistorisk Arkiv i Nakskov.
Hotellets bar, hvor dansegulvet var af kobber, havde et velassoteret udvalg ud over det sædvanlige. Der var ikke mange byer på Nakskovs størrelse, der kunne prale af så “fornem” og hyggelig en bar.

Og dansen gik lystigt på kobbergulvet. Baren blev lukket i 1960’erne og værtshuset Guldhornet åbnede i lokalet.

Hotel Harmonien dannede også rammen for de mange fine frokoster og middage som blev holdt, når Nakskov Skibsværft 3-4 gange om året havde stabelafløb for de mange nybyggede skibe, der blev bygget i Nakskov.

Østasiatisk Kompagni, Mærsk og mange andre rederier var med deres indenlandske og udenlandske gæster, værftets direkører og ledelse samt jævnligt kongehuset medlemmer, deltagere disse arrangementer.

Nakskov Skibsværft brugte også hotellet i forbindelse med personaleforeningens juletræsfester for de ansattes børn, eller når der blev holdt personalefester for værftets ansatte.